อย่ากลัว ว่าจะไม่เจอรัก

อย่ากลัว ว่าจะไม่เจอรักอย่ากลัว ว่าจะไม่เจอรัก

 

If Glass can grow through cement.

Love can find you at everytime in your life.

 

อย่ากลัว ว่าจะไม่เจอรักอย่ากลัว ว่าจะไม่เจอรักอย่ากลัว ว่าจะไม่เจอรักอย่ากลัว ว่าจะไม่เจอรักอย่ากลัว ว่าจะไม่เจอรัก

 

ถ้าหญ้าอ่อนยังสามารถเติบโตแทรกคอนกรีตขึ้นมาได้

ก็อย่ากลัวเลยว่า...ความรักจะหาคุณไม่พบในช่วงชีวิตหนึ่งชีวิตนี้

 

 

     Share

<< เปิดเล่มค่าtest >>

Posted on Wed 4 Aug 2004 14:01

Comment

Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh